ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

TS EN 12285-1

TS EN 12285-2

SAĞLIK EMNİYET, ÇEVRE GÜVENLİK-KALİTE ( SEÇG-K ) POLİTİKAMIZ

Türkiye’ nin en büyük Akaryakıt şirketleri için akredite müteahhit, akaryakıt tankı ve ekipman tedarikçisi ve servis sağlayıcısı olarak hizmet veren M FUELING hem üretimi hem servis hem de uygulamada evrensel SEÇG (Sağlık Emniyet Çevre Güvenlik) kuralları ile faaliyette bulunmaktadır.

SEÇG mühendisimiz ile her etap için gerekli planlamalar yapılmakta; Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001) standartları uygulanmakta; süreç bazlı ve risk odaklı olarak kontrol edilmekte ve gerektiğinde önlemler alınmaktadır.

Saha teknisyenlerimiz, şantiyelerimizde SEÇG-K Politikamıza uygun bir şekilde, SEÇG prosedür ve talimatları ile faaliyet göstermekte; raporlamaları yapmakta ve geri bildirim sağlamaktadır.

Saha çalışmaları, Üst Yönetim, SEÇG mühendisimiz ve diğer yöneticilerimiz tarafından planlı veya plansız denetlenmekte, akredite olduğumuz firmaların da denetimine açık çalışma sergilenmektedir.

Fabrikamız ve teknik servis araçlarımız, düzenli olarak kontrol edilmekte, periyodik yapılan eğitimlerle SEÇG Süreci uygulanmaktadır.

SEÇG-K Politikası, firmamızın varoluş amaçlarından biridir ve sürekli iyileştirme ile devamlılığı sağlanmaktadır.

M Akaryakıt ve Mühendislik Tic. Ltd. Şti. olarak;

Yakıt tankı imalatı ve akaryakıt istasyonu ekipmanlarının imalatı, kurulumu, satışı, bakımı ve onarımı konularında ileri teknolojiyi ve modern mühendislik çözümlerini kullanarak, konusunda uzman yönetici kadrosu ve personeli ile müşterilerine sorunsuz hizmet vermeyi,

Takım ruhunu benimsemiş çalışanlarının aktif katılımları ile tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, amatör ruhumuzu kaybetmeden, profesyonelce hizmet verip, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve uygun çözümü sunmayı,

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmeyi,

Yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi,

Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü önlemleri almayı,

Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmeyi,

Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak berterafını sağlamayı,

Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmeyi,

Çalışanlarımızın sağlığını etkileyebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu ilkesi ile etkilerini en aza indirecek kontrol sistemlerini kurmayı ve işletmeyi,

Entegre Yönetim Sistemi Standarları’ nın (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001) gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Yönetim olarak, SEÇG-K politikasının uygulanmasının sürekli takipçisi olacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE SERTİFİKALARI

M FUELING Kalite programı ile gerekli tüm sertifikasyon, denetim ve belgelendirme süreçlerini tamamlamıştır.Her yeni ürünümüz için gerekli sertikalar alınmakta toplam kalite standartları ile uyum içinde çalışılmaktadır.

Bu çerçevede sakip olduğumuz sertifikalar şunlardır:

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALARIMIZ
ISO 9001:2015 KYS
ISO 14001:2015 KYS
ISO 45001:2018 İSGYS

TSE (YERALTI VE YERÜSTÜ AKARYAKIT TANKLARI)
TS EN 12285-1 YER ALTI TANKLARI- TEK VE ÇİFT CİDARLI
TS EN 12285-2 YER ÜSTÜ TANKLARI- TEK VE ÇİFT CİDARLI